ELEKTRICKÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
montáž, údržba, servis, opravy, revize, školení
 
Banner do podstránek

Školení obsluhy ZZ

školení obsluhy zdvihacích zařízení

 

Provádíme teoretické i praktické školení kompetentních osob dle §12 z NV č. 193/2022 Sb., pro obsluhu zdvihacích zařízení a manipulaci s břemeny, tedy jeřábníky, vazačeobsluhu pracovních plošin, obsluhu dalších zdvihadel pověřené osoby pro bezpečný provoz na jeřábech. To vše hlavně dle ČSN ISO 12 480-1, tedy bezpečná práce na jeřábech, zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Ve zkratce: školení probíhá úvodním seznámením s konkrétní problematikou zdvihacích zařízení, vlastním všeobecným naučným minifilmem, seznámení s platnou legislativou, tedy ze zákonů, nařízeních vlády, norem i vyhlášek, systému bezpečné práce, návodem výrobce na konkrétní zařízení, ukázka manipulací se zdůrazněním zakázaných manipulací a závěrečným testem. Následuje praktický zácvik na konkrétním zdvihacím zařízením a seznámení s provozem ve kterém se nachází.

Po obsolvování školení vystavíme proškolenému průkazku pro oprávnění k obsluze jeřábu dle vyškolené třídy, oprávnění k vázání břemen dle proškoleného typu nebo oprávnění k obluhovatele pracovních plošin s vyplněním příslušné třídy, skupiny i typu

 

 

 

 

Ke všem těmto činnostem máme patřičná osvědčení, oprávnění i živnostenské oprávnění!

ELEKTRICKÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
montáž, údržba, servis, opravy, revize, školení
 
© 2024, Jan Hiekisch, EZ-servis.cz | vytvořilo Lagarto.cz
Facebook Instagram Twitter Mapa