ELEKTRICKÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
montáž, údržba, servis, opravy, revize, školení
 
Banner do podstránek

Vyhrazená zz

vyhrazená zdvihací zařízení

 

Mezi vyhrazená zdvihací zařízení dle zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 193/2022 Sb. patří jeřáby a kladkostroje s motorickým pohonem od 1.000 kg a s ručním pohonem od 5.000 kg.

Mezi naše hlavní činností patří provádění odborných zkoušek na zdvihacích zařízení jako jsou kontroly, revize zkoušky jeřábů, kladkostrojů, pracovních plošin a podobných vyhrazených zdvihacích zařízení dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb. 

 

Další naší činností je servis na vyhrazených zdvihacích zařízeních, kdy provádíme běžné servisní opravy na jeřábech, jako jsou například výměna nosných lan, seřízení koncových vypínačů, výměna kladkostrojů, atp.

 

Všechny naše protokoly o odborných zkouškách jsou pod e-mailem a heslem zveřejněny kompetentním osobám na našem webu a zákazník tak má veškeré zkoušky na jednom místě. Nastavení serveru je individuální a zákazník si tak může nastavit upozornění na vložení nového dokumentu nebo blížícího se termínu další odborné zkoušky. To je dobré v případě auditů nebo pokud zodpovědná osoba zařizuje opravy, tak vidí kde jaké zdvihadlo má jakou závadu a může ihned urgovat údržbu, atp

NEJČASTĚJI PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY

kontrola (NV 193/2022 Sb.; §8)

 • kontroly se provádění ve lhůtě ne delší než 3 měsíce a jsou prováděné v meziobdobí revizí a zkoušek VZZ
 • kontroly provádíme dle přílohy č. 2 z NV 193/2022 Sb.; odst. 1.1
  • a) prohlídkou: vizuální kontrola a kontrola funkce VZZ provedená na každé části zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu
  • b) funkční zkouškou: prověření činností mechanismů elektrického zařízení a signalizačních a zabezpečovacích zařízení s břemenem nepřevyšujícím jmenovitou nosnost
  • c) kontrolou: ověření technického stavu podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

revize (NV 193/2022 Sb.; §8)

 • revize se provádění ve lhůtě dle zařezení zařízení do skupyny dle tabulky
 • revize provádíme dle přílohy č. 2 z NV 193/2022 Sb.; odst. 1.1, kdy jeřáb projde i funkční zkouškou nepřevyšující jmenovitou nosnost jeřábu
  • a) prohlídkou: vizuální kontrola a kontrola funkce VZZ provedená na každé části zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu
  • b) funkční zkouškou: prověření činností mechanismů elektrického zařízení a signalizačních a zabezpečovacích zařízení s břemenem nepřevyšujícím jmenovitou nosnost
  • c) kontrolou: ověření technického stavu podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • d) revize: zjišťování celkového technického stavu z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti

zkoušky (NV 193/2022 Sb.; §8)

 • zkoušky se provádění ve lhůtě dle zařezení zařízení do skupyny dle tabulky
 • zkoušky provádíme dle přílohy č. 2 z NV 193/2022 Sb.; odst. 1.1, kdy jeřáb projde i funkční zkouškou přetížením
  • a) prohlídkou: vizuální kontrola a kontrola funkce VZZ provedená na každé části zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu
  • b) funkční zkouškou: prověření činností mechanismů elektrického zařízení a signalizačních a zabezpečovacích zařízení s břemenem nepřevyšujícím jmenovitou nosnost
  • c) kontrolou: ověření technického stavu podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • d) revize: zjišťování celkového technického stavu z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti a zkouškou přetížením

 

další prováděné zkoušky připravujeme a doplníme co nejdříve

ELEKTRICKÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
montáž, údržba, servis, opravy, revize, školení
 
© 2024, Jan Hiekisch, EZ-servis.cz | vytvořilo Lagarto.cz
Facebook Instagram Twitter Mapa